Zaznacz stronę
logotyp Foormat

Projektujemy doświadczanie komfortu

| |
Moje konto -
       | |
Moje konto   -   
MENUMENU

Ubezpieczenie nieruchomości dla klientów zawierających umowy o kredycie hipotecznym lub pożyczce hipotecznej.

Bank udzielający kredytu lub pożyczki na zakup nieruchomości wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych. Kwoty obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości mogą być doliczane do raty kredytu. Mogą być również płatne jednorazowo każdego roku. Umowa zawierana jest na okres od 12 miesięcy do 3 lat, należy więc pamiętać o sukcesywnym jej przedłużaniu. Niezbędne jest przeniesienie praw z polisy na bank, czyli przeprowadzenie cesji, w ramach której odszkodowanie za szkody zostanie przekazane bankowi, a nie ubezpieczonemu. Zdarza się jednak, przy niskiej szkodzie, że bank pozostawia kwotę ubezpieczenia kredytobiorcy, umożliwiając w ten sposób naprawienie strat. Wysokie odszkodowania, wypłacane już na rzecz banku, w całości przeznaczane są na spłatę kredytu lub na rozliczenie się z kredytobiorcą, w przypadku gdy kwota odszkodowania będzie wyższa niż wartość zadłużenia na dzień wypłaty.

Rozszerzenie ubezpieczenia

Bank, przyznając kredyt, wymaga ubezpieczenia minimalnego tj. od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto jednak redukować zagrożenia. Pełna ochrona mienia powinna obejmować ubezpieczenie nie tylko murów, lecz elementów stałych i ruchomych nieruchomości oraz ubezpieczenie od ryzyka włamania, kradzieży i dewastacji a także polisę OC w życiu prywatnym.

Dokładnie przeczytaj zanim podpiszesz.

Wskazane jest dokładnie przeanalizowanie treści polisy, proponowanej przez bank, udzielający kredytu na zakup nieruchomości i zwrócenie uwagi na ogólne warunki ubezpieczenia. Są to informacje dotyczące: podstawowych definicji, roli banku, typu umowy ubezpieczenia, przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, ubezpieczeniu OC i Assistance, okresie ubezpieczenia, warunków odstąpienia od umowy, składkach oraz sumach ubezpieczenia i sumach gwarancyjnych, limitach odpowiedzialności, ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności, obowiązkach ubezpieczonego, zasadach wypłaty odszkodowania i przyjmowania reklamacji i skarg. Niezbędna może okazać się konsultacja z radcą prawnym lub profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia. Nie dotyczy to wariantu Allrisk. Kwestia wyłączenia odpowiedzialności jest również niezwykle ważna: znajdą się tu informacje na temat odmowy wypłaty odszkodowania. Niespełnienie zapisów w dziale ‘obowiązki ubezpieczonego’ może również skutkować odmową wypłaty rekompensaty w razie zaistnienia szkody.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem ubezpieczeniowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Foormat 2019

zasubskrybuj nasz newsletter