Zaznacz stronę
logotyp Foormat

Projektujemy doświadczanie komfortu

| |
Moje konto -
       | |
Moje konto   -   
MENUMENU

Ubezpieczenia – nowe zasady

20 stycznia 2016 roku Parlament Europejski i Rada (UE) wydali Dyrektywę IDD (2016/97), która wprowadza nowe regulacje na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas Dyrektywę IMP 2001/92/WE. Implementacja nowych regulacji znalazła odzwierciedlenie w przyjętym 25 lipca 2017 roku projekcie Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń, a w październiku 2018 roku nowe przepisy weszły w życie i zastąpiły, istniejącą do tej pory, Ustawę o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.

Kto podlega nowym regulacjom?

Podmiotami regulacji są: zakłady ubezpieczeń i reasekuracji wraz z pracownikami, pośrednicy ubezpieczeń i reasekuracji oraz pośrednicy ubezpieczeń uzupełniających, a w myśl nowych zapisów, nadzór nad każdym z tych dystrybutorów, pełni Komisja Nadzoru Finansowego.

Co zyskują klienci?

Przepisy ustawy mają chronić pozycję nabywców polis ubezpieczeniowych  oraz  nakładają określone obowiązki na dystrybutorów ubezpieczeń.  Najważniejsze zmiany zakładają:

  • wzmocnienie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych, w tym jawną politykę wynagrodzeń w towarzystwach ubezpieczeniowych.
  • działania zmierzające do przeprowadzenia przez agenta analizy potrzeb klienta i dostosowanie porady do przeprowadzonego z odbiorcą wywiadu.
  • obowiązek rzetelnego i zrozumiałego przekazywania klientowi informacji dotyczących ubezpieczeń.
  • nową politykę rozpatrywania reklamacji, zakładającą 30 dniowy okres na udzielenie odpowiedzi, a po przekroczeniu terminu – przyjęcie reklamacji klienta.
  • obowiązek informowania klienta o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji i prowizji ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym.
  • wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników i brokerów ubezpieczeniowych w systemie jawnej rejestracji internetowej.
  • obowiązek zwiększania kompetencji i kwalifikacji zawodowych sprzedawców poprzez odbywanie szkoleń zawodowych w wymiarze min. 15 godzin rocznie.

 

Jak widzimy wprowadzone zmiany dążą do wprowadzenia większej  transparentności usług ubezpieczeniowych, pełniejszego zrozumienia ich przez klientów  oraz ochrony prawnej ich interesów.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Foormat 2019

zasubskrybuj nasz newsletter