Zaznacz stronę
logotyp Foormat

Projektujemy doświadczanie komfortu

| |
Moje konto -
       | |
Moje konto   -   
MENUMENU

Czym jest kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest długoterminowym zobowiązaniem wobec banku, zaciąganym na potrzeby zakupu, budowy bądź modernizacji nieruchomości. Zabezpieczeniem tej formy finansowania jest hipoteka ustanawiana na nabywanej nieruchomości, poprzez wpis w księdze wieczystej. Hipoteka wygasa w momencie spłaty kredytu hipotecznego.

Co mówi ustawa?

Zgodnie z art. 3.1. Ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:
1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255);
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.
Za umowę o kredyt hipoteczny uważa się w szczególności umowę:
1) pożyczki,
2) kredytu w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.3) ),
3) o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
4) o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
5) o kredyt odnawialny – o ile spełnia warunki określone w ust. 1.

Kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy.

To dwa różne instrumenty finansowe. Kredyt mieszkaniowy możemy przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkaniowe, czyli zakup działki budowlanej lub domu jednorodzinnego, zakup lokalu mieszkalnego i budowę domu jednorodzinnego. Kredyt hipoteczny ma szersze zastosowanie. To środki, które można przeznaczyć na finansowanie celów mieszkaniowych, a także takich jak: zakup obiektów komercyjnych, działki rolnej, remont mieszkania lub lokalu przeznaczonego na wynajem. Ryzyko poniesienia porażki inwestycyjnej jest większe, więc oprocentowanie kredytu hipotecznego jest wyższe niż kredytu mieszkaniowego. W obu przypadkach bank wnikliwie bada zdolność kredytową, ocenia ryzyko i szacuje wartość nieruchomości. Niezbędne jest też posiadanie wkładu własnego, albowiem kredytowana jest tylko część inwestycji bądź zakupu.
Zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnej agencji pośredniczącej w uzyskaniu kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Foormat 2019

zasubskrybuj nasz newsletter