##ZWROTY I REKLAMACJE##


##Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym www.foormat.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie przedmiotu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie przedmiotu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Oświadczenie proszę wysłać pisemnie: adres: La Soleil Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: info@foormat.pl##. ##W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia przedmiotu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od konsumenta zwracany produkt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, realizowanych w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie. Zwracany asortyment prosimy odesłać lub przekazać na adres: La Soleil, Gutowo 36, 87-134 Zławieś Wielka nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Nie ponosimy kosztów zwrotu towaru##.

##REKLAMACJA##

##Etapy składania reklamacji##:

- ##e-mail z opisem reklamacji i zdjęciami wadliwego produktu##.
- ##rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni##
- ##zwrot środków w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia zwrotu wadliwego produktu, chyba, że ustalono inny sposób rekompensaty##.

##Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym##.